MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1.    Thực hiện bản vẽ  MEP – shop drawing + R&D các bản vẽ thiết bị bếp (giặt) nhà hàng, khách sạn.

 2.    Thực hiện các nội dung công việc trong Hợp đồng tư vấn thiết kế...

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.    Tiếp nhận thông tin, dữ liệu về nhu cầu khách hàng từ phòng Kinh Doanh, hoặc theo chỉ đạo của Trưởng phòng, tiến hành thiết kế layout bố trí thiết bị trong khu bếp (giặt) nhà hàng, khách sạn, ra bản vẽ mặt đứng mặt cắt góc bố trí thiết bị bếp (giặt) . Thực hiện danh mục chi tiết theo mặt bằng bố trí ...

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-    Đọc hiểu bản vẽ gia công , lắp ráp

-    Thực hiện vận hành các thiết bị hàn Tig, Mig, Argon,.. sản xuất các sản phẩm gia công kim loại ...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  1. Theo dõi lịch nhập hàng hóa và chuẩn bị tiếp nhận hàng theo kế hoạch và phân công của Bộ phận ...

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-    Đọc hiểu bản vẽ gia công, lắp ráp

-    Thực hiện vận hành các thiết bị cắt, đột, chấn,.. sản xuất các sản phẩm gia công kim loại...