Hội chợ triển lãm Quốc tế Thuỷ sản Việt Nam - Vietfish 2011 diễn ra tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn- SECC, TP.HCM ...

 

Trong định hướng mở rộng định hướng mở rộng và phát triển kinh doanh, gắn với triết lý “Các bên cùng phát triển” mà LÝ BẢO MINH HORECA SUPPLIES đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đơn vị dẫn đầu với vai trò “Nhà kiến tạo không gian truyền cảm hứng” trong các hệ thống bếp và giặt công nghiệp.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.    Tìm hiểu thị trường trong nước và ngoài nước:

-   Tham gia các tổ chức, hiệp hội để mở rộng cơ hội giao lưu, chia sẻ các thông tin về các quy định mới, các điều luật cần lưu ý trong quá trình hoạt động Nhóm, tham mưu kịp thời cho Ban Giám đốc ...

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.Tìm hiểu thị trường:

-   Tìm hiểu các luật định để đảm bảo việc hoạt động không vi phạm đến các quy tắc, quy định của Nhà nước ...

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.Tìm hiểu thị trường:

     - Nghiên cứu xu hướng thị trường, phân tích nhu cầu thị trường

     - Tìm hiểu các đối thủ tương đương với Công ty trên thị trường ...