Với tầm nhìn là “Chúng tôi là bảo chứng chất lượng quốc tế cho các hệ thống bếp và giặt sấy ủi công nghiệp tại Việt Nam”...