Trong định hướng mở rộng định hướng mở rộng và phát triển kinh doanh, gắn với triết lý “Các bên cùng phát triển” mà LÝ BẢO MINH HORECA SUPPLIES đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đơn vị dẫn đầu với vai trò “Nhà kiến tạo không gian truyền cảm hứng” trong các hệ thống bếp và giặt công nghiệp.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.    Tìm hiểu thị trường trong nước và ngoài nước:

-   Tham gia các tổ chức, hiệp hội để mở rộng cơ hội giao lưu, chia sẻ các thông tin về các quy định mới, các điều luật cần lưu ý trong quá trình hoạt động Nhóm, tham mưu kịp thời cho Ban Giám đốc ...

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.Tìm hiểu thị trường:

-   Tìm hiểu các luật định để đảm bảo việc hoạt động không vi phạm đến các quy tắc, quy định của Nhà nước ...

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.Tìm hiểu thị trường:

     - Nghiên cứu xu hướng thị trường, phân tích nhu cầu thị trường

     - Tìm hiểu các đối thủ tương đương với Công ty trên thị trường ...

  

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1.    Thực hiện bản vẽ  MEP – shop drawing + R&D các bản vẽ thiết bị bếp (giặt) nhà hàng, khách sạn.

 2.    Thực hiện các nội dung công việc trong Hợp đồng tư vấn thiết kế...

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.    Tiếp nhận thông tin, dữ liệu về nhu cầu khách hàng từ phòng Kinh Doanh, hoặc theo chỉ đạo của Trưởng phòng, tiến hành thiết kế layout bố trí thiết bị trong khu bếp (giặt) nhà hàng, khách sạn, ra bản vẽ mặt đứng mặt cắt góc bố trí thiết bị bếp (giặt) . Thực hiện danh mục chi tiết theo mặt bằng bố trí ...